BIOGRAFIA

Działamy na rynku od 2010 roku

FILOZOFIA

Tradycja jest przeciwieństwem trendów. Bez głębokich korzeni tradycji nie ma rozwoju i nie ma piękna, bo piękno zawsze karmi się doświadczeniem czyli historią. Architektura jest formą konstruowania historii. Jednak zazwyczaj jest postrzegana tylko z punktu widzenia twórcy i rzadko z innych perspektyw.

W procesie budowy deweloper i klient jest tym który musi mieć oko na dyrygenta, partyturę, orkiestrę i publiczność.